1a Maj

Här kommer några regniga, men ack så vackra, bilder från 1a Maj. Hanna Goding talade för Ung Vänster Luleå och trubaduren Olle Nyman spelade och sjöng mellan talarna.

Gymnasiebyn Hackspetten

Här är vi på Hackspettens gymnasieskola. Chillar och sprider det glada budskapet! Det var trevligt.

Hackspetten

Gymnasiebyn Örnen

Idag hade vi bokbord på Örnen i gymnasiebyn.

Örnen