Kultur för alla

Att ungdomar har ett behov av, och rätt till, en schysst fritid råder det nog inget som helst tvivel om. Det kan handla om att ungdomar ska kunna spela fotboll, rida, spela tennis eller att man har en fritidsgård i närheten som man kan gå till. Det kan också handla om att ungdomar har möjlighet att ge uttryck för sin kreativitet.

Man kan uttrycka sig på olika sätt, en del använder sig av musik och spelar i band, andra vill visa upp sin konstnärliga sida genom att måla grafitti i t.ex. gångtunnlar som är trist gråa.

Luleå kommun spenderar mycket pengar varje år på att ”sanera” exempelvis gångtunnlar, och grafittikonstnärer har stämplats som ligister och klottrare.

Idag hejdas unga konstnärer att ge uttryck för sin kreativitet, det vill vi i Ung Väster Luleå sätta stopp för.

Därför kräver Ung Vänster Luleå följande:

  • Att Luleå kommun legaliserar grafitti i gångtunnlar och slutar ”sanera” dom från konst.
  • Att fler lagliga grafittiväggar sätts upp i de olika stadsdelarna.

Uttalande antaget av Ung Vänster Luleås årsmöte 2010-02-21

Annonser